حضور معظم له در مراسم افتتاحيه دروس بخش تفسير مركز فقهی ائمه اطهار(ع)

۱۰ مهر ۱۳۹۸

۱۲:۱۱

مراسم

۱,۹۹۴