مراسم روضه هفتگی و عمامه گذاری یکنفر از طلاب حوزه علمیه به دست معظم له در دفتر

۰۹ آبان ۱۳۹۹

۱۴:۳۷

مراسم

۱,۰۴۷