سخنرانی در اجلاسیه اساتید و آغاز سال تحصیلی مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع)

۲۶ شهریور ۱۴۰۰

۱۸:۴۸

سخنرانی

۵۰۸