مراسم عزاداری وفات حضرت معصومه(س) در پایان درس

۲۴ آبان ۱۴۰۰

۱۶:۵۹

مراسم

۶۵۲