حضور علمای حوزه و مردم قم در دفتر آیت الله فاضل لنکرانی برای تسلیت مصیبت ارتحال والده ایشان

۲۴ آذر ۱۴۰۰

۱۵:۰۳

مراسم

۵۶۵