مراسم سوگواری شهادت امام حسن مجتبی(ع) در مسجد مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)

۱۳ شهریور ۱۴۰۱

۱۴:۴۵

مراسم

۵۰۰