دیدار اساتید و طلاب خواهر حوزه‌‌های علمیه استان‌‌های همدان و لرستان

۲۸ مهر ۱۴۰۱

۱۹:۱۳

دیدار

۴۰۰