دیدار دانشجویان دانشگاه قزوین با آیت الله فاضل لنکرانی در مجتمع آموزشی و پژوهشی ائمه اطهار(ع) قم

۲۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴:۱۵

سخنرانی

۲۵۹