نشست دانش پژوهان فقه‌‌های تخصصی مجتمع آموزشی پژوهشی ائمه اطهار(ع) و رونمایی منشورات فقه پزشکی و سیاسی

۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۶:۵۱

مراسم

۱۰۵