مراسم فاطمیه دوم و سالگرد حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(قده)

۲۶ آذر ۱۴۰۲

۱۵:۴۰

مراسم

۱۹۵