کلید واژه : اشعار فاطمي

إحيای فاطميه؛ راه تقرب به خدا و إحيای اسلام، قرآن و تمام معارف ماست

۲۶ بهمن ۱۳۹۶

۱۳:۳۴

۴,۱۳۷

إحيای فاطميه؛ راه تقرب به خدا و إحيای اسلام، قرآن و تمام معارف ماست

حضرت آيت الله فاضل لنكراني(دامت بركاته) در چهارمين همايش شعر محبوبه خدا که به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س) مورخ 96/11/26 در سالن مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) برگزار شد به ايراد سخنراني پرداختند.