کلید واژه : فقه موضوعی

نمی‌توان گفت فقهی به نام فقه نظامات داریم

۰۸ آذر ۱۳۹۷

۱۴:۴۰

۳,۵۸۶

نمی‌توان گفت فقهی به نام فقه نظامات داریم

بيانات حضرت آیت الله فاضل لنكرانی(دامت بركاته) در دومین همایش دیدگاه‌های حقوقی قضایی مرحوم آیت الله العظمی موسوی اردبیلی(قدس‌ سره)