کلید واژه : اهمیت پژوهش

از ضروريات پژوهش؛ اهتمام به پژوهش‌های راهبردی و کاردبردی در کنار پژوهش‌های بنیادین است

۲۶ آذر ۱۳۹۹

۱۳:۰۲

۱,۲۱۳

از ضروريات پژوهش؛ اهتمام به پژوهش‌های راهبردی و کاردبردی در کنار...

بیانات معظّم له پيرامون هفته پژوهش