کلید واژه : شاخصه های پژوهش

از ضروريات پژوهش؛ اهتمام به پژوهش‌های راهبردی و کاردبردی در کنار پژوهش‌های بنیادین است

۲۶ آذر ۱۳۹۹

۱۳:۰۲

۱,۲۱۴

از ضروريات پژوهش؛ اهتمام به پژوهش‌های راهبردی و کاردبردی در کنار...

بیانات معظّم له پيرامون هفته پژوهش