کلید واژه : نشست علمی «استهلال با چشم مسلح»

نشست علمی «استهلال با چشم مسلح» [فیلم]

۲۵ فروردین ۱۴۰۱

۱۷:۵۰

۲۸۷

نشست علمی «استهلال با چشم مسلح» [فیلم]

فیلم کامل بیانات حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(دامت برکاته) در نشست علمی «استهلال با چشم مسلح»

تمسک به آیه «تهلیل» برای طرد رؤیت هلال با چشم مسلح درست نیست

۱۳ اسفند ۱۳۹۹

۱۶:۴۴

۶۷۹

تمسک به آیه «تهلیل» برای طرد رؤیت هلال با چشم مسلح درست نیست

نشست علمی «استهلال با چشم مسلح» با بیانات حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(دامت برکاته) و حضور جمعی از فضلا، محققین و طلاب برگزار شد.