کلید واژه : نکوداشت شیخ اعظم انصاری

اگر اجتهاد و کتب شیخ انصاری مطرح نشده بود، توقف عجیبی در استنباط و اجتهاد رُخ می‌داد

۱۱ آبان ۱۳۹۱

۱۸:۴۸

۴,۷۵۷

اگر اجتهاد و کتب شیخ انصاری مطرح نشده بود، توقف عجیبی در استنباط و...

بیانات حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(دام ظله) در نکوداشت شیخ اعظم انصاری (رض) قم ـ مدرسه خاتم الاوصیاء(ص) قم