کلید واژه : مراسم سوگواری شهادت امام حسن مجتبی(ع)

مراسم شهادت امام حسن مجتبی(ع) در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد

۱۳ شهریور ۱۴۰۱

۱۴:۴۹

۳۹۷

مراسم شهادت امام حسن مجتبی(ع) در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد

مراسم سوگواری شهادت امام حسن مجتبی(ع) و سالروز ارتحال مرجع فقید حضرت آیت الله حاج شیخ عبدالله فاضل لنکرانی(قده) در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد.