کلید واژه : دانشگاه قزوين

درک حقیقت علم، انسان را نسبت به خدا و بندگان او خاشع می‌کند

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

۲۰:۵۲

۳,۴۱۰

درک حقیقت علم، انسان را نسبت به خدا و بندگان او خاشع می‌کند

حضرت آیت الله حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی(دامت برکاته) چهارشنبه 95/2/29 در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به ايراد سخنراني پرداختند.