ضربت خوردن حضرت علي(ع)

شب قدر؛ شب ارتباط با خدا و قلب ماه رمضان است/ امیرالمؤمنین(ع) سرمایه بشریت است
۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۲:۰۴ 1229