pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Cinsiyyət dəyişdirildikdən sonra ailədə daşınan nisbətlər (ünvanlar).
Tarixində 26 September 2021 & Saat 21:38

Cərrahiyyə əməliyyatından sonra ailədəki nisbətlər (ünvanlar; qardaş, bacı, dayı, xala, əmi, bibi, baba, nənə, ata və ana ) necə olacaq? Və bu zaman irsin bölünməsi necə olmalıdır? (istər varis olsun, istərsə də irs qoyub gedən şəxs )

Bu ünvanlar qarşısında, şəxs tutduğu yeni ünvanın hökmünü daşıyır. Məsələn, əgər öncədən kişi idi və qardaş unvanını daşıyırdısa, cinsiyyətini dəyişdirdikdən sonra bacı ünvanını daşıyacaqdır.

İrs məsələsində isə “irs qoyan şəxsin” öldüyü an və zaman əsas götürülür. Yəni “irs qoyan şəxs” dünyadan köçən anda “varis” kişi idisə, kişi hökmünü daşıyır, baxmayaraq ki, sonradan cinsiyyətini dəyişdirib və qadın olub.

1781 Görüş