Sualınızı soruşun

28 November 2023 Saat 16:00

Qız uşağına neçə yaşdan şəriət əməllərini yerinə yetirmək vacibdir?

پاسخ :

Allahın adı ilə

Cavab: Qızların yaşı hicri qəməri tarixi ilə doqquza yetişdikdə namaz qılıb oruc tutmaq və sair şəriət hökmlərini yerinə yetirmək onlara vacib olur. Hicri qəməri tarixinin doqquz ili, miladi və şəmsi tarixi ilə 8 il, 8 ay və 22 günə bərabərdir. Deməli, hər bir qız uşağının yaşı günəş və miladi tarixi ilə 8 il, 8 ay və 22 günə yetdikdən sonra şəriət əməlləri onun üçün vacib olur. Bu yaş həddinə qız uşağının həddi- buluğ sinni deyilir.

کلمات کلیدی :


۲,۸۹۵