pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Müvəqqəti izdivac
Tarixində 27 October 2021 & Saat 16:05

Qısa müddətli müvəqqəti izdivacla bağlı bir sıra anlaşılmazlıqlara şəriət baxımından necə qiymət vermək olar?

Bİsmilləhir-Rahmənir-Rahim


Salamun aleykum və rahmətullah

Cavab) Qadınla qısa müddətli müvəqqəti izdivacın – şəraitini riayət etməklə – heç bir maneəsi yoxdur, lakin diqqət edilməlidir ki, əgər qadın bir kişi ilə qısa müddətə müvəqqəti kəbin kəsib cinsi əlaqədə olarsa, əqd müddəti başa çatdıqdan sonra qadın gərək iki heyz görmə müddəti – iddə saxlamalıdır və nə qədər ki, iddəsi başa çatmayıbdır, başqa bir kişi ilə izdivac etməsi haram və qeyri-caizdir. Doğrudur, əgər bu müddətdə duxul və cinsi əlaqə baş verməzsə, qadının birinci kişi ilə əqd müddəti başa çatdıqdan sonra ikinci kişi ilə izdivac etməsi icazəsi vardır, lakin bu izdivaca məcbur deyildir.
Əslində, müvəqqəti izdivacın qanuni və şəri olmasının səbəbi budur ki, daimi izdivac etməyə şəraiti və imkanı olmayan insanların cinsi ehtiyaclarının təmin edilməsi mümkün olsun. İslam dininin digər dinlərdən üstünlüyü də budur ki, bu müqəddəs şəriət bəşəri idarə etmək üçün cüzi və külli, xüsusi və ümumi, fərdi və ictimai məsələləri əhatə edən qayda-qanunları təsdiqləyərək - bütün insan təbəqələrinin şəriət çərçivəsində xatircəmliklə yaşamasını təmin edir. İndi, bu şəri qanuna irad edənlərdən soruşmaq gərəkdir ki, qeyd olunan insan təbəqəsinin fitri və cinsi ehtiraslarına cavab olaraq – zina etməkdən başqa – hər hansı bir qayda-qanunu müzakirəyə çıxara bilərlərmi? Müvəqqəti izdivac əyyaşlıq üçün deyildir və onun üçün bir sıra şərait təyin edilibdir ki, riayət olunması gərəkdir. Əgər şəriət buyurduğu şərait və qaydalar riayət edilsə, müvəqqəti izdivacla bağlı heç bir çətinlik irəli gəlməz. Amma bu şəraitin riayət edilməsinə maneə yaradan bəzilərini üzə çəksələr, demək lazımdır ki, digər şəriət qanunlarının pozulmasında da bu kimi insanların sayı heç də az deyildir.

2313 Görüş

Əsas terminlər: Müvəqqəti izdivac