pic
pic

SUALLAR VƏ CAVABLAR

Sualınızı soruşun
Müvəqqəti izdivac
Tarixində 26 September 2021 & Saat 23:33

Qısa müddətli müvəqqəti izdivacla bağlı bir sıra anlaşılmazlıqlara şəriət baxımından necə qiymət vermək olar?

MÖVZUNUN DAVAMI

2271 Görüş