pic
pic
İslam dininin qorunub hifz olunması

İslam dininin qorunub hifz olunması

  • Tarixində 27 October 2021
  • Saat 16:33

Kərbəla hadisəsi bütün yaş qruplarının öyrənməsi üçün lazım olan dərslər və ibrətlər məktəbidir. Bu ali məktəbdə Məsum və kamal zirvəsinə ucalmış insanların həyat təcrübələri tədris olunur. Burada ibadət, əqidə, elm, mərifət, əxlaq, əməl və rəftar meydanlarında Allah-taaladan şərəf medalı almış nümunəvi və layiqli insanların təlim-tərbiyəsi öyrədilir

MÖVZUNUN DAVAMI

76 Görüş