۰۸ بهمن ۱۳۹۴ و ۱۶:۵۹

هذا تمام الكلام در بحث ميته . فردا هم چون  وفات حضرت معصومه (س ) است و حق بزرگي اين حضرت بر حوزه دارد. يك روز بنده از دفتر بيرون مي آمدم ساعت يك و نيم بعد از ظهر بود و از درس و بحث و مراجعات زياد خسته هم بودم، آقايي را ديدم ساكي دستش است تا بنده را ديد گفت با شما كاري دارم عرض كردم عصر بيائيد چون بنده خسته هستم. گفت نه بايد شما را ببينم .  داخل دفتر رفتيم گفت بنده مسيحي هستم و شغل بنده اين است كه در چاه هاي عميق موتور نصب مي كنيم و تكنسين اين امور هستم و وضع مالي بنده خوب است . از جايي به جاي ديگر مي روم و گاهي يك ماه يا بيشتر مي مانم. گفت اين اواخر در كرج مشغول كار بودم. يك شب در عالم خواب خانومي كه صورتش پيدا نبود، به بنده گفت كه صلوات بفرست . گفتم بنده مسيحي هستم و صلوات شعار مسلمانها هست . تا اين اعتراض را مي كردم صحنه خواب به هم مي خورد و اين خانم مي رفت . شب دوم باز هم عين همين قضيه تكرار شد و بنده همين جواب را دادم، باز هم آن خانم ناپديد شد و خواب تمام شد . در شب سوم امام (رض) را خواب ديدم، در شب سوم وقتي امام(ره) با من صحبت مي كرد فهميدم اين خانم همين خانومي است كه در قم مدفون است امام فرمود كه حضرت معصومه مي خواهند تو را هدايت كنند نمي خواهي هدايت شوي؟

وقتي اين خواب را نقل مي كرد خيلي منقلب هم شد. در همان عالم خواب ديدم كه بنده به قم آمدم و همين كه شما را ديدم در عالم خواب ديدم كه شما به بنده القاء شهادتين مي كني، حالا بنده چكار بايد بكنم؟ وضع مالي خوبي هم دارم و مي دانم اگر مسلمان هم بشوم ديگر جاي من در آن خانه و زندگي نيست، ولي كار به آنها ندارم و از زن و بچه و اينها جدا مي شوم. شهادتين را گفت و بنده از يكي از روحانيون تقاضا كردم كه در دو سه روزي كه در قم بود ابتدائيات را يادشان داديم و در بيمارستان كامكار آن شرائط مسلمان شدن انجام شد. اين واقعا از كرامت اين حضرت است كه اين حضرت نسبت به آدم مسيحي چنين عنايتي كرده است و كرامات فراواني كه وقت نيست بگويم . از او سوال كردم كه در زندگي چه كرده اي كه اين عنايت به شما شده است گفت چون بنده وضع ماليم خوب است ماشين خود را پر از برنج و حبوبات و .. مي كنم و به سمت حلبي آباد تهران مي روم و به فقرا كمك مي كنم .

کلمات کلیدی :

حضرت فاطمه معصومه کرامات حضرت فاطمه معصومه فرد مسیحی تأثیر کمک به فقرا

۱,۴۶۵ بازدید