۰۸ بهمن ۱۳۹۴ و ۱۸:۰۴

در زمان ما واقعا مسأله آلات لهو و موسيقي گسترش پيدا کرده است. نمي‌خواهم بگويم همه اينها حرام است، ولي قطعا در بين اينها حرام وجود دارد و هيچ ترديدي در آن نيست. ما طلبه‌ها بايد از اين‌ها اجتناب کنيم، ما که اين مضامين و روايات را مي‌خوانيم، بايد مراقبت کنيم. حتي الامکان از اين صداهايي که در ميان آنها صداهاي حرام هم وجود دارد يا لااقل براي ما مشتبه است خودداري کنيم. آثاري مثل نفاق و قساوت قلب که در روايات ذکر شده است . قلبي که قسي مي‌شود ديگر براي ذکر خدا آرامش ندارد. متأسفانه در زمان ما بعضي خيال مي‌کنند که از اين راه توجه به خدا بيشتر مي‌شود، اين يک اشتباه محض است، اين از باب وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ  است. اين تعابيري که در روايات وارد شده که موجب قساوت قلب و از بين بردن حيا و غيرت است و موجب عدم استجابت دعا است، اينها تعابيري نيست که انسان به راحتي بيايد و با يک ايده فقهي بگويد من شک دارم. البته اين ايده فقهي درستي است که مي‌گويد اين شبهه موضوعيه است که آيا اين حرام است يا حرام نيست، و چون نمی دانم، بر من اجتناب از آن لازم نيست، اما ما چه بدانيم اين حرام است و چه ندانيم، فوقش اين است که اگر ندانيم عقاب نمي‌شويم، اما آثار آن، بر آن مترتب مي‌شود. لذا خيلي بايد مراقبت کنيم و حتي الامکان نگذاريم اين صداها وارد مغز و قلب و دل ما شود که خداي نکرده اين آثار را به دنبال دارد.


کلمات کلیدی :

آلات لهو و لعب قساوت قلب عوامل عدم استجابت دعا موسیقی

۱,۲۵۳ بازدید