pic
pic

پندها و نکته ها

سوال خود را بپرسید
عدم علم به زمان ظهور امام زمان(ع)
در تاریخ ۰۹ اسفند ۱۳۹۴ و ساعت ۱۲:۲۰


امام باقر(ع) مي‌فرمايد: «اما ظهور الفرج فإنّه الي الله تبارک و تعالي وکذب الوقاتون».

در زمان کنوني غيبت حضرت، مشکلاتي را براي شيعه ايجاد کرده است و در اين ترديدي نيست. محروميت از درک محضر امام چيز کمي نيست! آن وجودي که حجت ميان خدا و خلق است. بالاخره زمان و مردم و حکومت‌ها و دولت‌ها و اقوام و گروه‌ها به گونه‌ايي عمل کرده‌اند که مصلحت الاهية اقتضا نموده وجود حضرت در پرده غيبت باشد.

مرحوم سيد مرتضي در جايي مي‌فرمايد: وغيبته منّا غيبت حضرت از ماست. علاوه بر اين محروميت عظيم که به آن دچار هستيم، مي‌بايد اين همه وقت صرف کنيم تا ببينيم اصل اولي و اصل عملي در مسأله چيست. اين‌ها مطالبي است که اگر انسان بتواند خدمت حضرت برسد،از او سؤال مي‌نمايد و حکم خدا برايش روشن مي‌گردد. غير از اين‌ها، غيبت آن بزرگوار مشکلات ديگري نيز براي مردم ايجاد کرده است.

در برخي روايات آمده که اين غيبت باعث تحيّر مردم مي‌شود تا جايي که سبب مي‌‌شود انان از دين خدا دست بردارند و به همين دليل است که حفظ دين در زمان غيبت از همه‌ي زمان‌ها مشکل‌تر است.

 ملاحظه کنيد در زماني که خود پيامبر يا نبی حضور داشته باشد، حفظ دين مشکل چنداني ندارد زيرا راهنما وجود دارد و در هر امري که حيرت باشد او هدايت خواهد کرد. اما در زمان غيبت دسترسي به سکان‌دار و راهنما، مشکل و براي برخي ممتنع است. علاوه بر اين مشکل ديگر کساني هستند که ادعاي ارتباط با امام زمان را مطرح مي‌کنند حضرت در آخرين نوشته خود به علي بن محمد السمري فرمودند که کسي را به جاي خود قرار نده «وسيجيء من شيعتي من يدعي المشاهدة الا فهو کذاب مفتر».

در ميان شيعياني کساني خواهند آمد که ادعاي مشاهده مي‌نمايند پس بدانيد که او دروغگو و نيرنگ باز مي‌باشد. مرحوم مجلسي در شرح اين حديث مي‌فرمايد: «من يدعي المشاهدة» يعني کسي که ادعاي مشاهده‌ي حضرت بنمايد و بگويد که از سوي او براي مردم خبر آورده است، اين دروغگوست لکن به نظر بنده روايت مي‌فرمايد اصلاً چنين ادعايي حرام است. ممکن است کسي در اثر توفيقات خدمت حضرت مشرف شود، لکن حق بازگو نمودن آن را ندارد.

درباره مرحوم مقدس اردبيلي و مرحوم بحر العلوم که تشرفاتي نقل شده است اين مسأله را من در کلمات خودشان نديدم گرچه اصحاب و نزديکان آن‌ها از روي قرائني به اين مسأله پي برده‌اند به هر حال اين واقعاً از مشکلات است.

ما روز يا هفته‌ايي نيست که تلفن نداشته باشيم که بگويند فلان آقا در فلان شهر ادعا نموده من خدمت حضرت شرفياب مي‌شوم! ما طلبه‌ها بايد مراقب باشيم امام باقرباقر(ع) مي‌فرمايد: «امّا ظهور الفرج فإنّه الي الله تبارک و تعالي» همين چند روز پيش يکي از آقايان علماي تهران به من تلفن زد و گفت که برخي مي‌گويند اين نيمه شعبان براي ظهور ويژگي خاصي دارد! اين‌ها همه بي‌خود است!

حتي بر حسب برخي روايات خود حضرت نيز از زمان ظهور آگاه نيست گرچه ممکن است نزديک به ظهور، خداوند او را آگاه نمايد.

يادم مي‌آيد مي‌گفتند فلان آقا يا فلان عارف و مرتاض گفته ايشان در فلان سال و فلان ماه مي‌آيد! اين سخنان باعث سست شدن اعتقادات مردم مي‌گردد؛ مردم مي‌بينند نيمه شعبان آمد و خبري نشد، آن وقت خداي نکرده در اصل مطلب به ترديد می ‌افتند! به اين جهات بايد توجه نمود. انشاء الله همه مورد عنايت آن حضرت قرار بگيريم.
منبع : وسائل الشیعه،‌ ج 12، ص 86

۱,۳۳۵ بازدید