۱۷ آذر ۱۴۰۲ و ۰۰:۴۴


يکي از مصائبي که همه انسان‌ها ــ از متديّن و غيرمتديّن گرفته و در متديّنين نيز هم شامل عالم مي‌شود وهم ديگران ــ دچار آن هستند، مسأله ريا است. ريا يک حقيقتي دارد که در همه امور زندگي وجود دارد وفقط شامل باب عبادات نمي‌شود؛ در علم، در اظهار... ادامه مطلب

کلمات کلیدی :

معنای ریا ريا ريا در عبادات ريا در علم نشانه های ریا

۱,۹۰۴ بازدید

۱۷ آذر ۱۴۰۲ و ۰۰:۴۴

معناي ريا عبارت است از اين که در مرأي و به رؤيت مردم باشد. ريا ناشي مي‌شود از ضعف حقارتي که انسان در خودش احساس مي‌کند؛ کمبودي که شخص در خود مي‌بيند را مي‌خواهد با ريا جبران کند؛ به عنوان مثال، ديگران فکر مي‌کنند که انسان سواد ندارد، در اينجا... ادامه مطلب

کلمات کلیدی :

ماه رمضان معنای ریا آثار ریا شرک خفی روزه

۱,۴۳۴ بازدید