قاعده مَن ملك

تقریر:سید مرتضی اهری
گروه موضوعی : فقه - قواعد
شابک : 1-019-388-600-978
قطع :وزیری
نوبت چاپ :اول
ناشر :مرکز فقهی ائمه اطهار ع
تعداد صفحات :216
سال انتشار : 1394
مطالعه

۹۷۰