سوال خود را بپرسید

۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۴

حكم تدليس ازدواج فرد مبتلا HIV با فرد سالم چيست؟ مسئوليت پرداخت مهريه و ساير حقوق زن با زوج يا زوجه است يا مدلس؟

پاسخ :


احکام تدليس در اين ازدواج جاري نيست.

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

۱,۴۷۶