سوال خود را بپرسید

۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۵

زن يا مرد مبتلابه HIV نسبت به ابتلاي خود جاهل بوده است و بعد از ازدواج به آن پي برده است اين عقد باطل است؟ آيا براي زوج تنها حق فسخ وجود دارد؟

پاسخ :


عقد باطل نيست و حق فسخ نکاح نيز وجود ندارد بلي زن حق مطالبه طلاق به دليل عسر و حرج را دارد و مرد هم مطلقا حق طلاق دادن زن را دارد ولي حقوق زن باقي است.

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

۱,۲۸۴