سوال خود را بپرسید

۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۱

آيا كتمان مسئله ابتلاي به ايدز از طرف يكي از طرفين مي‌تواندبه‌عنوان فريب در ازدواج مطرح شود؟ اگر از فرد مبتلا دراين زمينه سؤالي نشده باشد كه وي پاسخ دهد حكم آن چيست؟

پاسخ :


اين مساله عنوان فريب مجوز فسخ نکاح را ندارد. اما اگر از او سوال شود بايد راست را بگويد.

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

۱,۴۷۴