سوال خود را بپرسید

۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۹

در شرایطی که عفونت به HIV و يا ايدز به‌ واسطه قصور پزشكي روی‌ داده است و فرد فوت کرده است، آیا حكم قتل بر آن صادق است؟ آیا ديه بر آن تعلق مي‌‌گيرد؟ چه كسي بايد اين ديه را پرداخت كند؟ ديه را بايد به چه كساني پرداخت؟

پاسخ :


اگر قتل عرفا مستند به پزشک یا کادر پزشکی باشد آنها ضامن دیه هستند و دیه را باید به وراث شرعی متوفی پرداخت کنند.

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

۱,۵۶۵