سوال خود را بپرسید

۲۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۲۲

از طرف فرد مبتلابه HIV به طور عمدی، بیماری به فرد سالم ديگري سرايت داده شده است اما ناقل زودتر از مجنى عليه فوت كرده است ديه مجنى عليه و يا خسارات وارده بر او پس از مرگ جانى، تحت كدام عنوان(قتل عمد، شبه عمد خطاى محض) است و پرداخت آن بر عهده چه كسى است؟

پاسخ :


در فرض سوال اگر عرفا فوت منتقل الیه مستند به ناقل ویروس باشد باید دیه مقتول از اموال قاتل پرداخت شود و اگر انتقال عمدی باشد خطای محض نخواهد بود بلکه یا عمد است یا شبه عمد.

کلمات کلیدی :

ايدز HIV

۱,۷۱۴