سوال خود را بپرسید

۰۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۵

آموزش براي افرادي كه مبتلا به HIV و يا ايدز هستند براي جلوگيري از سرايت بيماري به خانواده از وظايف نظام اسلامي است؟

پاسخ :

با توجه به اهميت موضوع لازم است نظام اسلامي تدبيري بيانديشد.

کلمات کلیدی :

ايدز HIV نظام اسلامي وظيفه نظام اسلامي آموزش جلوگيري سرايت جلوگيري از انتقال

۲,۴۷۷