سوال خود را بپرسید

۲۱ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۵۶

من كارمند مي‌‌باشم و با داشتن منزل شخصي، به علت مشكلات مالي زياد، درخواست خانه سازماني كرده‌‌ام كه بدهكاري خود را پرداخت كنم. حال تكليف شرعي من چيست؟ آيا نماز و ديگر اعمال ديني من و خانواده‌‌ام صحيح است.؟

پاسخ :

اگر سکونت شخصي مثل شما در خانه سازماني خلاف قانون نباشد، نماز شما و تصرف شما در آن خانه اشکالي ندارد، ولي اگر خلاف قانون باشد، نمي‌‌توانيد در آنجا سکونت کنيد و نماز بخوانيد.

کلمات کلیدی :

خانه سازماني سکونت در خانه سازماني تخلف از قانون سکونت در منزل سازماني با داشتن منزل شخصي

۱,۸۱۱