pic
pic
ازدواج با زني که مدتي از شوهرش جدا بوده
در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۶ & ساعت ۱۷:۴۷

آيا مي‌‌توان با زني که شوهرش به او گفته که او را طلاق مي‌‌دهد و او هم به مدت 6 ماه است که شوهرش را نديده، ازدواج کرد؟

خير، زن مذکور شوهردار محسوب مي‌‌شود و تا زماني که شوهرش او را طلاق نداده و عدّه طلاق او تمام نشده کسي نمي‌‌تواند با او ازدواج کند.

۱,۵۱۵ بازدید