سوال خود را بپرسید

۲۲ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۴۸

اينجانب در اثر سانحه‌‌اي تصادف كردم و دستم شكسته و سردرد شديدي دارم. دست ديگر من هم درد شديدي دارد و نه مي‌‌توانم وضو بگيرم و نه مي‌‌توانم نماز بخوانم. بفرماييد چگونه وظيفه‌‌ام را انجام دهم؟

پاسخ :

اگر آب براي شما ضرر دارد تيمم نمائيد و اگر ايستاده نمي‌‌توانيد، نشسته نماز بخوانيد.
در سجده هم اگر از گذاشتن کف دست روي زمين معذور هستيد، ترک آن(دست گذاشتن) اشکالي ندارد.

کلمات کلیدی :

تيمم نماز خواندن شخص مصدوم وضو گرفتن شخص مصدوم نماز خواندن با بدن مصدوم وضوي جبيره اي نماز با تيمم موارد وجوب تيمم

۱,۹۲۵