سوال خود را بپرسید

۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۳:۲۵

زمان تيمم بدل از غسل چه مواقعي است؟

کلمات کلیدی :

غسل تيمم تيمم بدل از غسل زمان تيمم بدل از غسل

ادامه مطلب

۱,۶۳۶

۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۳:۲۵

اينجانب در اثر سانحه‌‌اي تصادف كردم و دستم شكسته و سردرد شديدي دارم. دست ديگر من هم درد شديدي دارد و نه مي‌‌توانم وضو بگيرم و نه مي‌‌توانم نماز بخوانم. بفرماييد چگونه وظيفه‌‌ام را انجام دهم؟

کلمات کلیدی :

تيمم نماز خواندن شخص مصدوم وضو گرفتن شخص مصدوم نماز خواندن با بدن مصدوم وضوي جبيره اي نماز با تيمم موارد وجوب تيمم

ادامه مطلب

۱,۹۲۵

۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۲۳:۲۵

اگر انسان جنب باشد و از غسل کردن معذور باشد، آيا براي خواندن نماز بايد حتما صبر كند وقت تنگ شود و دقايقي قبل از قضا شدن نماز صبح برود و تيمم كند، يا مي‌‌تواند همان ابتدا هم تيمم كند و نمازش را بخواند؟

کلمات کلیدی :

غسل جنابت غسل جنابت طهارت تيمم تيمم بدل از غسل زمان تيمم بدل از غسل

ادامه مطلب

۲,۳۵۵