سوال خود را بپرسید

۰۴ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۳۱

اگر انسان جنب باشد و از غسل کردن معذور باشد، آيا براي خواندن نماز بايد حتما صبر كند وقت تنگ شود و دقايقي قبل از قضا شدن نماز صبح برود و تيمم كند، يا مي‌‌تواند همان ابتدا هم تيمم كند و نمازش را بخواند؟

کلمات کلیدی :

غسل جنابت غسل جنابت طهارت تيمم تيمم بدل از غسل زمان تيمم بدل از غسل

ادامه مطلب

۲,۵۰۵

۰۴ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۳۱

اگر دختر خواب شيطاني ببيند ولي مني از او خارج نشود غسل بر او واجب است؟

کلمات کلیدی :

غسل جنابت در دختران جنابت زن در خواب جنابت

ادامه مطلب

۶,۳۷۰