سوال خود را بپرسید

۰۹ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۰۴:۳۹

اگر انسان جنب باشد و از غسل کردن معذور باشد، آيا براي خواندن نماز بايد حتما صبر كند وقت تنگ شود و دقايقي قبل از قضا شدن نماز صبح برود و تيمم كند، يا مي‌‌تواند همان ابتدا هم تيمم كند و نمازش را بخواند؟

کلمات کلیدی :

غسل جنابت غسل جنابت طهارت تيمم تيمم بدل از غسل زمان تيمم بدل از غسل

ادامه مطلب

۲,۲۷۵

۰۹ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۰۴:۳۹

اگر دختر خواب شيطاني ببيند ولي مني از او خارج نشود غسل بر او واجب است؟

کلمات کلیدی :

غسل جنابت در دختران جنابت زن در خواب جنابت

ادامه مطلب

۶,۲۱۰