سوال خود را بپرسید

۱۵ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۰۸

اگر دختر خواب شيطاني ببيند ولي مني از او خارج نشود غسل بر او واجب است؟

کلمات کلیدی :

غسل جنابت در دختران جنابت زن در خواب جنابت

ادامه مطلب

۶,۲۸۶