سوال خود را بپرسید

۱۵ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۰۵:۰۷

زمان تيمم بدل از غسل چه مواقعي است؟

کلمات کلیدی :

غسل تيمم تيمم بدل از غسل زمان تيمم بدل از غسل

ادامه مطلب

۱,۵۷۸

۱۵ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۰۵:۰۷

بغیر از غسل جنابت آیا اغسال مستحبی نیز جایگزین وضو می‌شوند؟

کلمات کلیدی :

وضو غسل غسل مستحبی کفايت از وضو کفايت غسل از وضو

ادامه مطلب

۱,۸۴۷

۱۵ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۰۵:۰۷

آيا تماس مستقيم با ميت كه غسل داده شده، موجب نجاست است و بر كسي كه تماس داشته، غسل ميت واجب مي‌‌شود؟

کلمات کلیدی :

غسل غسل ميت غسل واجب غسلهاي واجب غسل مس ميت تماس با ميت

ادامه مطلب

۲,۲۰۷

۱۵ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۰۵:۰۷

اگر انسان جنب باشد و از غسل کردن معذور باشد، آيا براي خواندن نماز بايد حتما صبر كند وقت تنگ شود و دقايقي قبل از قضا شدن نماز صبح برود و تيمم كند، يا مي‌‌تواند همان ابتدا هم تيمم كند و نمازش را بخواند؟

کلمات کلیدی :

غسل جنابت غسل جنابت طهارت تيمم تيمم بدل از غسل زمان تيمم بدل از غسل

ادامه مطلب

۲,۲۸۰

۱۵ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۰۵:۰۷

آيا براي غسل ارتماسي بدن بايد کاملا خشک باشد؟

کلمات کلیدی :

غسل غسل ارتماسي ارتماسي ترتيبي خشک بودن بدن

ادامه مطلب

۲,۳۷۷

۱۵ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۰۵:۰۷

اگر چهار يا پنج تار موي سر، آغشته به رنگ روغني باشد و خشک شده باشد، آيا براي غسل مشکل ايجاد مي‌‌کند يا خير؟

کلمات کلیدی :

وضو غسل مانع غسل مانع رسيدن آب رنگ روغني رنگ موي سر

ادامه مطلب

۲,۲۴۵