pic
pic
استفاده از ماسک برای بانوان محرم
در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۳:۵۶

استفاده از ماسک برای بانوان محرم چه حکمی دارد؟ (با توجه به اينکه بخشی از صورت پوشیده می‌‌شود)


چنانچه موجب پوشاندن صورت ولو برخی از آن باشد جایز نیست.

۱,۰۱۷ بازدید