pic
pic
سعی در طبقات فوقانی يا تحتانی
در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۷:۱۹

سعی در طبقات فوقانی چه حکمی دارد؟ در طبقه‌ی زیرزمین چطور؟


به نظر اینجانب سعی در طبقه‌ی فوقانی و نیز در زیرزمین از مصادیق سعی بین صفا و مروه است و بنابراین کفایت می‌‌کند.

۷۳۶ بازدید