فرض سؤال، آیا پرداخت هزینه‌ی تحصیل از مصادیق نفقه‌ی زوجه محسوب می‌گردد، تا زوج ملکف به پرداخت آن شود؟" /> مخارج تحصيل زوجه، جزء نفقه نيست - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سوال خود را بپرسید

۰۴ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۹

در صورت ناشزه تلقی نشدن زوجه در فرض سؤال، آیا پرداخت هزینه‌ی تحصیل از مصادیق نفقه‌ی زوجه محسوب می‌گردد، تا زوج ملکف به پرداخت آن شود؟

پاسخ :


خیر مخارج تحصیل زوجه، جزء نفقه محسوب نمی‌شود.

کلمات کلیدی :

نفقه ناشزه حق زوج و زوجه خروج از منزل بدون اذن زوج حق تحصيل زوجه تحصيل زوجه مخالفت زوج با تحصيل وجه نفقه تحصيل زوجه هزينه تحصيل زوجه

۱,۸۲۴