pic
pic
شرایط انصراف از اعتکاف
در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ & ساعت ۱۹:۵۶

شرایط انصراف از اعتکاف چیست؟ (واجب معین، غیر معین، قضا و مستحبی)


1. در اعتکاف واجب معین نمی‌‌تواند از اعتکاف انصراف بدهد، اما در واجب  غیر معین که وقتش موسع است و نیز در اعتکاف مستحب، قبل از اکمال روز دوم می تواند رجوع کند.

2. می‌‌تواند در زمان نیت اعتکاف شرط کند که هر وقت بخواهد از اعتکاف منصرف شود هر چند روز سوم باشد.

3. هم چنین در صورتی که نذر اعتکاف کند می‌‌تواند در هنگام نذر شرط  کند که هر وقت عذری برایش پیش آمد یا بدون عذر هر وقت بخواهد از اعتکاف منصرف شود هر چند در روز سوم باشد، در این صورت نیز می‌‌تواند هر وقت بخواهد از اعتکاف منصرف شود.


۲۷۳ بازدید