pic
pic
تعهد شفاهی مرد برای عدم ازدواج
در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ & ساعت ۱۸:۰۵

اگر مردي در ازدواج اولش به طور شفاهي به همسرش قول داده باشد و شرط كند كه با هيچ زن ديگري ازدواج نمی‌‌كند، آيا نمي‌‌تواند همسر دومي را عقد دائم كند؟


این شرط صحیح است و لزوم وفا دارد و مخالفت با آن جایز نیست اما اگر ازدواج دیگر کرد صحیح است.

۴۰۶ بازدید