pic
pic
تعهد شفاهی مرد برای عدم ازدواج
در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ و ساعت ۱۵:۵۹

اگر مردي در ازدواج اولش به طور شفاهي به همسرش قول داده باشد و شرط كند كه با هيچ زن ديگري ازدواج نمی‌‌كند، آيا نمي‌‌تواند همسر دومي را عقد دائم كند؟

ادامه مطلب

۴۰۷ بازدید

ازدواج سفید، نکاح معاطاتی نیست
در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ و ساعت ۱۵:۵۹

اخیرا در سایتی مطلبی بیان شده که «ازدواج سفید»، همان «نکاح معاطاتی» است و امثال حضرت امام خمینی(رحمة الله علیه) و آقای خویی(رحمة الله علیه) نیز این نوع نکاح را صحیح می‌‌دانند. پس به عقیده‌‌ی برخی از فقها، ازدواج سفید صحیح است.
آیا این سخن صحیح می‌‌باشد؟

ادامه مطلب

۴۴۵ بازدید

حکم ازدواج بعد از ترک طواف نساء
در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ و ساعت ۱۵:۵۹

كسي كه طواف نساء انجام نداده و بعد ازدواج كند و صاحب فرزند شود حكم فرزندش چيست؟ آيا مي‌‌تواند پس از ازدواج طواف را انجام دهد يا نائب بگيرد؟

ادامه مطلب

۱,۵۲۵ بازدید

سقف و ميزان شرعي مهريه
در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ و ساعت ۱۵:۵۹

حداکثر سقف مهريه تا چه ميزان مي‌‌تواند باشد؟ اگر زوجه‌‌اي مهريه خود را از ميزان متعارف بيشتر در نظر بگيرد چه حکمي دارد؟ آيا نکاح باطل است؟

ادامه مطلب

۱,۷۶۷ بازدید

بيرون رفتن زن در ايام عقد بدون اذن شوهر
در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ و ساعت ۱۵:۵۹

آيا زن در دوران عقد تا پيش از ازدواج مي‌‌تواند بدون اجازه شوهر جايي(مسافرت) برود و اگر برود آيا گناهي مرتکب شده است؟

ادامه مطلب

۱,۴۷۸ بازدید