pic
pic
ازدواج سفید، نکاح معاطاتی نیست
در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ و ساعت ۰۴:۱۵

اخیرا در سایتی مطلبی بیان شده که «ازدواج سفید»، همان «نکاح معاطاتی» است و امثال حضرت امام خمینی(رحمة الله علیه) و آقای خویی(رحمة الله علیه) نیز این نوع نکاح را صحیح می‌‌دانند. پس به عقیده‌‌ی برخی از فقها، ازدواج سفید صحیح است.
آیا این سخن صحیح می‌‌باشد؟

ادامه مطلب

۴۴۹ بازدید