سوال خود را بپرسید

۱۵ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۱۷:۲۵

آیا افراد ترنس سکشوال (بیماران روحی و روانی جنسی) می‌توانند از مصادیق روایت حضرت رسول(ص) و حضرت امیر(ع) که مخنثین را لعن کردند و فرمودند آنها را از خانه اخراج کنید و سنگشان بزنید باشند یا خیر؟

پاسخ :

این روایت بر فرض صحت سند، در فرضی است که خنثی به تکالیف خویش عمل ننماید، و آن هم در صورتی است که بیماری منشأ آن نباشد. اما اگر بیماری منشأ ترک احکام باشد، دیگر استحقاق لعن را ندارند.

کلمات کلیدی :

ترنس سکشوال

۲,۴۹۶